Beheerscommissie  Dekenale Raad Gemert (= bestuur)

Deken/voorzitter: Pastor Camiel van Lamoen
Kerkstraat 2 Gemert - telefoon 0492-361215

Penningmeesters.: 
Jan Leenders
- De Mortel
Kos vd. Nieuwenhof - Milheeze

Secretaris: Tonny v.d. Heuvel 
Hemelstraat 16  De Mortel -  0492-364296