Bestuur Dekenale Raad Gemert:

De Nederlandse Sint -Gregoriusvereniging
 in Bisdom ’s-Hertogenbosch
zoekt in ons Dekenaat naar een 

contactpersoon,

zij sturen ons de volgende brief:


Wij, bestuur van de Bossche Gregoriusvereniging, voelen ons in dit jubileumjaar van 125 jaar Gregoriusvereniging weer extra aangespoord om voor u en uw parochies ons in te zetten. Daarbij hebben wij echter dringend behoefte aan voldoende ondersteuning vanuit de dekenaten. 

Al sinds 1984 hebben wij de waardevolle hulp van dekenale contactpersonen.

Zij zijn niet strikt reglementair een vertegenwoordiging van de dekenaten, maar betekenen veel voor ons door hun praktische inzet.

Op één punt is hun taak al bijzonder belangrijk. Het bijhouden van het adressenbestand! Voor onze verschillende activiteiten moet dat bestand goed kloppen. Dat krijgen wij onmogelijk voor elkaar, zo blijkt telkens weer, zonder de zeer te waarderen hulp van de contactpersonen!

Verder is er eens per jaar een vergadering van de contactpersonen met de bestuursleden. Daarin bespreken wij het wel en wee en horen veel geluiden vanuit "de basis". Ook mogen wij, bijvoorbeeld bij het organiseren van een activiteit, profiteren van de goede raad en hulp van de contactpersonen.

De taak van de contactpersoon is te omschrijven als: praktische hulp bieden wanneer het bestuur dit nodig heeft en op hem of haar een beroep doet!

Namens het bestuur, Ad Bergman


We hebben iemand bereid gevonden dit op zich te nemen,
waarvoor onze hartelijke dank.