Pastorale School Zuid-Oost Brabant

Vorming Medewerkers Pastoraat
De Pastorale School is door dekenaten van de Regio Zuidoost Brabant in het leven geroepen om leden van werkgroepen in parochies de mogelijkheid te bieden voor persoonlijke vorming en toerusting. In de afgelopen jaren hebben meer dan 1100 personen de Pastorale School met succes doorlopen. En uit de reacties van (oud) cursisten valt op te maken dat het hen goed heeft gedaan.

Kracht en inspiratie
De basiscursus helpt mensen om te groeien in hun geloven en dat geeft hen kracht en inspiratie bij velerlei taken in de parochie, maar ook in hun persoonlijk leven.
Het bestuur heeft de basisvorming nog eens grondig bekeken en is gekomen tot een hernieuwde opzet.

Wilt u meer weten?

Jac. van Breemen
Dammestraat 2, 5628 NN - Eindhoven - telefoon 040 - 2419100