vastenaktie

Ook Dekenaat Gemert doet jaarlijks mee aan de bisschoppelijke vastenactie.
Deze wordt georganiseerd door de werkgroepen van al onze parochies
met ondersteuning van de SOL.

Speciale rekeningen voor de vastenaktie van dekenaat Gemert:

Rabo 1140.04.919
Dekenaat Gemert inzake Vastenaktie - p.a. Paradijs 54, 5424 TN Elsendorp

Postgiro 593.11.05
Dekenaat Gemert inzake Vastenaktie - Paradijs 54, 5424 TN Elsendorp

Al uw giften zijn welkom op deze beide rekeningen.

Dekenaal coördinator: Toon Keursten, Vossenheuvel 17, 5425 VK  De Mortel

De besteding en verdeling van de gelden wordt gedaan door Vastenaktie Nederland, 
die ook de projecten opzet.

Voor meer informatie: www.vastenaktie.nl

Het project voor 2008 is voor:

"GHANA"

enkele foto's van de startavond in het kasteel:
klik op de foto....

 

Projectbeschrijving:

Eko Oké mango's & Children To School Project

Ghana's Northern Region
Ghana kan opgedeeld worden in een vijftal regio's. Het noorden van Ghana (the Northern Region) is de armste regio binnen Ghana. Deze constatering is gebaseerd op verschillende rapporten. Het betekent onder andere dat de inwoners weinig middelen van bestaan hebben, er een zeer gebrekkige infrastructuur is en een groot deel van de mensen onder de armoedegrens leeft.
Integrated Tamale Fruit Cooperation ITFC

In het Savelugu Nanton district, ten noorden van de plaats Tamale, is enkele jaren geleden een initiatief genomen dat in deze situatie verandering moet brengen. Het belangrijkste uitgangspunt is het verhogen van het inkomen van de Dagomba (het volk dat daar leeft) zodat zij een menswaardig bestaan op kunnen bouwen.

Belangrijk hierbij is de Integrated Tamale Fruit Cooperation (ITFC), een onderneming die vers tropisch fruit naar de Europese markt wil exporteren. Fruit dat voldoet aan de hoogste Eko en Oké-normen. Het fruit wordt geteeld met zowel oog voor het milieu (biologische teelt zonder chemische bestrijdingsmiddelen en kunstmest, Eko) en oog voor de sociale- en arbeidsrechten van de producenten (fair trade, Oké).

Het spreekt voor zich dat om deze beide keurmerken te verkrijgen en te behouden er niet alleen regelmatige, maar ook strenge controles worden uitgevoerd. Het Savelugu Nanton district is droog maar blijkt toch geschikt voor de aanplant van mango's door de regelmatige aanvoer van irrigatiewater uit de dichtbij gelegen White Volta River. De droogte maakt dat er weinig planten en bomenziektes aanwezig zijn; deze ziektes ontwikkelen zich juist in vochtige gebieden.

Ook draagt de grootte van de percelen bij aan het zich wel of niet kunnen ontwikkelen van plantenziektes.

In het concept van Eko-Oké wordt gewerkt met kleine en middelgrote oppervlaktes van bijvoorbeeld bananen of mango's. Op de aangrenzende percelen worden andere producten geteeld, meestal voor eigen gebruik of voor de lokale markt.

Het afwisselen van landbouwproducten zorgt ervoor dat de grond niet eenzijdig uitgeput raakt. Bovendien voorkomt het dat eventuele ziektes gemakkelijk andere percelen bereiken (bufferfunctie). Het produceren voor de eigen behoefte of de lokale markt is belangrijk voor de voedselveiligheid en de opbouw van de lokale economie. Voedsel hoeft dus niet van ver aangevoerd te worden en is daardoor goedkoper.

Het bedrijf ITFC werkt op twee manieren

Op de eerste plaats beheert de ITFC een mangobedrijf van ca. 150 ha. groot, waarop vier variëteiten mangobomen zijn geplant. Hier wordt geproduceerd met oog voor mens en milieu.

Het betreft een bedrijf waarvoor werknemers aangetrokken zijn: arbeiders uit de regio, bijvoorbeeld mensen die over weinig of geen eigen grond beschikken.

Op de tweede plaats werkt het ITFC nauw samen met de lokale boerenfamilies. Deze boeren beschikken over eigen grond. Op aanvraag van en in samenwerking met deze kleine boeren (outgrowers geheten in Ghana) leggen deze zelfstandige boeren op een deel van hun grond mangoboomgaarden aan met een gemiddelde omvang van 1,4 ha. Het ITFC begeleidt de boeren bij de aanplant en het onderhoud van de mango-boompjes. Daarnaast voorziet ze de aangesloten boeren van nieuw zaaigoed, organische mest en niet te vergeten (irrigatie)water. Ook biedt het ITFC begeleiding bij het omschakelen van de reguliere landbouwmethoden naar de vereiste biologische landbouwmethoden. De boeren mogen ook op de andere delen van hun grond geen kunstmest en chemische bestrijdingsmiddelen gebruiken.

De verbouw van producten als cassave, pinda's, maïs, rijst en yam gaat ook op biologische wijze. In principe sluit dit aan op de al gebruikte eigen landbouwmethodes, die ook geen gebruik maakten van chemische middelen. Veelal werd en wordt nog zonder chemische middelen gewerkt, gewoon omdat zaaigoed, bestrijdingsmiddelen en kunstmest te duur zijn. In 2007 verwacht het ITFC samen te werken met 2000 outgrowers.

Mango's op de Nederlandse markt

De eerste Ghanese mango's worden naar verwachting in het voorjaar 2008 op de Nederlandse markt gebracht door het Nederlandse bedrijf AgroFair in Barendrecht onder de merknaam Oké en/of Eko-Oké.

AgroFair brengt sinds 1996 de Oké en Eko-Oké-bananen op de Nederlandse markt. Ook fair trade sinaasappels, mandarijnen, citroenen appel-banaantjes, mango's (uit Burkina Faso) en ananas (uit o.a. Ghana) vullen ondertussen de tropische fruitmand.

De aandelen van het bedrijf AgroFair zijn voor 50% in handen van de producentenorganisaties en voor 50% in handen van de ontwikkelings-organisatie Solidaridad (de bedenkers van het Max-Havelaarkeurmerk, de Oké en Eko-Oké-bananen en van Kuyichi-kleding), CTM (een NGO uit Italië) en TWIN (een Britse NGO): organisaties die de Eko-Oké-bananen en andere fruitsoorten gaan verkopen op de Italiaanse en Britse markten.

De Eko-Oké-bananen komen van verschillende producentenorganisaties in Ecuador, Peru en Ghana. In Ghana worden de Eko-Oké-bananen geproduceerd door Volta River Estates (VREL), een bedrijf gelegen in het zuidoosten van Ghana.

10 jaar Agrofair

In 2006 vierde Agrofair het feit dat zij het enige honderd procent fairtrade fruitbedrijf ter wereld is. Oud-premier Wim Kok kreeg een Oké fruitmand overhandigd en riep de Nederlandse supermarkten èn de Nederlandsers op méér fair trade fruit te (ver)kopen.

In 1996 werd schamper neergekeken op dit initiatief. Momenteel zijn er in Europa al zo'n 44 importeurs van Fair Trade fruit. Ook Agrofair is enorm gegroeid en is nu werkzaam in 11 Europese landen. In Zwitserland is één op de twee verkochte bananen een fair trade banaan. In de V.S. -de thuismarkt van Dole, Chiquita en Del Monte- wordt nu ook fair trade fruit geïntroduceerd!

Nico Roozen, directeur van Solidaridad, stelde dat dit één van de achterliggende doelen van Agrofair is: waar de "gewone" bedrijven proberen de concurrentie uit te schakelen, zoekt Agrofair navolging.

Agrofair heeft bovendien bewezen dat duurzaam en sociaalverantwoorde handel in de tropische fruitsector economisch haalbaar is. Agrofair maakt gewoon winst (die gedeeld wordt met de producenten!) en haalt in 2006 een omzet van ca. € 60 miljoen. De vooruitzichten zijn nog beter.

Oké en Eko-Oké tropisch fruit heeft bewezen dat de markt ten gunste van de kleine producenten gewijzigd kan worden.

Voor meer informatie over AgroFair, welke supermarkten het Oké en Eko-Oké fruit in hun assortiment hebben en nieuwe initiatieven op het gebied van fairtrade tropisch fruit: www.agrofair.nl

Children To School Project - CTSP - Ghana
Kinderen naar school in Ghana  

Noord-Ghana: een gebrekkige infrastructuur
De centrale stad van Noord-Ghana is Tamale. In de droge tijd is het met eigen vervoer ongeveer tien uur rijden naar de hoofdstad Accra; met de bus duurt de reis rond de veertien uur. De dorpen rondom Tamale worden gekenmerkt door een zeer gebrekkige infrastructuur: de toegangswegen zijn slecht, er is geen elektriciteit, geen waterleiding en ook scholen en gezondheidsposten zijn slecht uitgerust.

Scholen
leder dorpje heeft wel een eenvoudige kleine school, bestaande uit een of twee grote, uit leem opgetrokken half open lokalen met een rieten of golfplaten dak. De schoolgebouwen zijn gebouwd door de Ghanese overheid.

De scholen functioneren over het algemeen slecht. De belangrijkste reden is dat er maar weinig leerkrachten bereid zijn om in deze afgelegen dorpen lessen te verzorgen en wel om de volgende redenen:
·       het gaat om afgelegen dorpen, ver de 'bush' in, met weinig of geen openbaar vervoer;
·       de voorzieningen van de school zijn minimaal (de lokalen zijn slecht onderhouden, er is een schreeuwend gebrek aan    leermiddelen e.d.);
·       het salaris is laag en de uitbetaling altijd te laat;
·       de huisvestingsmogelijkheden voor leerkrachten zijn slecht;
·       de aantallen leerlingen per klas zijn groot;
·       het beroep heeft een lage status;
·       de regio heeft een lage status: 'je werkt in uithoek van het land', geïsoleerd van de 'bewoonde wereld'
·       onderwijsinspectie is er niet of functioneert in de praktijk niet.

De weinige leerkrachten, als ze er überhaupt zijn, moeten met zeer beperkte (leer-) middelen grote groepen leerlingen begeleiden. Dit leidt tot demotivatie bij de leerlingen en hun ouders en zo gauw er handen in het huishouden of op het land nodig zijn blijven de leerlingen weg. Op zijn beurt ontmoedigt dit de leerkrachten. Al met al is het lerarenberoep op deze manier weinig aantrekkelijk en biedt ook weinig compensatie in de vorm van loon of goede huisvesting.

Een mogelijke oplossing
In het zuidoosten van Ghana zijn goede ervaringen opgedaan op en rond de plantages van de Ghana Oilpalm Development Corporation (GODPC). Hier zijn goede primary schools (basisscholen) ontstaan en er is zelfs voortgezet onderwijs gerealiseerd voor 1.200 leerlingen. Dit goede resultaat is als voorbeeld gebruikt voor het Savalugu Nanton district.

Plan van aanpak
In navolging van het onderwijsproject van de GODPC is ITFC gestart met een soortgelijk project in het Savelugu Nanton district. Dit project heet het Children To School Project (CTSP).

De eerste dorpen waar de onderwijs- en school-voorzieningen werden verbeterd waren Gushie en Dipale. Dit is gebeurd met steun van de gemeente Venlo in samenwerking met het Mondiaal Platform Venlo vanaf 2004 (t/m 2006). Ook het dekenaat Venlo-Tegelen en BIS zijn vertegenwoordigd in het MPVenlo.

Vanaf 2006 (t/m 2008) worden twee nieuwe scholen in Tunayilli en Tigla-Sogo-Tampia, een streekschool, toegevoegd aan het programma. Dit gebeurt met steun van de Vastenaktie van het Dekenaat Gemert.

Het is belangrijk gediplomeerde leerkrachten aan te trekken, de kleine scholen te voorzien van voldoende leermiddelen en de ouders te betrekken bij het reilen en zeilen van de scholen.

Om leerkrachten aan te trekken zijn de volgende voorwaarden nodig:
·         een goed en vast salaris bieden (ongeveer US$ 4 per dag), en eventueel een dertiende maand;
·         zorgen voor goede huisvesting (een klein huis met stromend water en eventueel ook elektriciteit)
·         de scholen moeten opgeknapt (keuken, toiletten) en toegerust worden (voldoende en goede leermiddelen)
·         er moet pedagogische en didactische ondersteuning voor de leerkrachten zijn; dit, en het vorige punt, in samenwerking met de Ghana Educational Services (GES).

Als aan bovenstaande voorwaarden is voldaan wordt het voor de (ouders van de) leerlingen aan-trekkelijk om naar school te gaan: er zijn gediplo-meerde en gemotiveerde leerkrachten, er zijn les- en spelmaterialen die de kinderen aanspreken en er wordt elke dag een school-maaltijd verstrekt.

Zelfvoorziening op termijn
Voor elke school wordt een mangoboomgaard van ongeveer 5 hectare aangeplant, met steun van de ITFC. Na vier of vijf jaar is de opbrengst van de verkoop van de mango's voldoende om het onderhoud van de school en het huis van de leerkracht(en) en het salaris van de leerkrachten) te kunnen bekostigen. De kosten van de aanplant van de mangoboomgaarden wordt gedragen door de ITFC. Het gaat daarbij om een investering van US$ 16.250 per school (ongeveer €15.000).  

Het ITFC begeleidt het onderhoud van de school-mangoboomgaard en zorgt voor onder andere irrigatiewater en organische bemesting. De ouders worden via Parent Teachers Associations (PTA) bij het geheel betrokken en spelen een rol in het onderhoud van zowel de school als de boomgaard.

Op den duur moeten alle vijftien dorpjes in dit district een soortgelijke onderwijsvoorziening krijgen. De eerste twee scholen-met-mangoboomgaarden in Gushie en Dipale vervullen een voorbeeldfunctie voor de andere dorpen. Op langere termijn kan hopelijk ook gedacht worden aan vervolgonderwijs, zoals ook gelukt is in de streek waar de GOPDC opereert.

De eerste resultaten bij de scholen in Gushie en Dipale
De scholen in Gushie en Dipale draaien inmiddels bijna drie jaar, en er is het nodige bereikt:
·         Er is woonruimte voor de docenten gebouwd. Zij beschikken nu over woon-, studeer- en slaapkamers, een gezamenlijke keuken, een badkamer, toiletten en een kleine opslagruimte.
·         Er zijn gekwalificeerde leerkrachten aangesteld. Ook leerkrachten in opleiding,  die in staat worden gesteld hun opleiding af te maken. De Ghanese overheid betaalt de salarissen.
·         Er is geïnvesteerd in de bijscholing van docenten.
·         Er is lesmateriaal aangeschaft.
·         Er is een samenwerkingsrelatie opgebouwd met de volgende NGO's en overheidsinstellingen:
·         POSTEPS (Positive Steps Partnerships-Ghana). Een NGO die bijscholing voor leerkrachten verzorgt.
·         CRS (Catholic Relief Service) verzorgt een voedselprogramma voor de leerlingen van de CTSP-scholen. De leerlingen krijgen één maaltijd per dag (o.a. sorghumpap, mais en gekookte bonen). De meisjes krijgen bovendien elke maand  een extra basisvoedselpakket.
·         De overheidsdienst District Assembly heeft een nieuw schoolgebouw in Gushie gebouwd. Het oude gebouw is gerenoveerd en is nu in gebruik als bibliotheek en peuterspeelzaal. In Dipale is het schoolgebouw gerenoveerd.
·         Bij de CTSP-scholen is een Parent Teacher Association in het leven geroepen die verantwoordelijk is voor het onderhoud van de school-mangoboomgaarden.
·         Bij beide scholen is een bord met het kleurrijke logo van CTSP gekomen.
·         De scholen hebben nu toestellen op de speelplaats (schommels, glijbanen), er zijn voetballen en springtouwen aangeschaft voor de gymlessen. De leerlingen waren vooral hiermee erg blij.
·         Elke school heeft een EHBO-kist gekregen.
·         Met hulp van de staf van ITFC is voor beide scholen de aanleg van de school-mango-boomgaarden gereed gekomen. Het land is vrij gemaakt van andere vegetatie en is omheind. De bodem is klaargemaakt en de mango-bomen zijn geplant.

Children To School Project & vastenactie van Dekenaat Gemert
De Vastenaktie van het dekenaat Gemert financiert mede de opbouw van goede onderwijs-voorzieningen in het dorp Tunayilli en voor de dorpen Tigla-Sogo-Tampia (een streekschool). Het CTSproject is vanaf einde 2005 / begin 2006 in overleg met de betrokken gemeenschappen en de scholen. Om de ouders van de leerlingen maximaal bij de ontwikkelingen te betrekken is afgesproken om allereerst de mango-schoolboomgaarden aan te leggen. Hiervoor zijn Parent Teachers Associations opgericht, die in 2006 met steun van het ITFC de terreinen voor de schoolboom-gaarden klaargemaakt hebben. In het najaar 2006 is een begin gemaakt met de aanplant van de jonge mangobomen. Vanaf november 2006 is een begin gemaakt met de verbetering van de directe onderwijs-voorzieningen in Tunayilli en Tigla-Sogo-Tampia. Stapsgewijze worden nu de schoollokalen op-geknapt of nieuw gebouwd, les- en leermiddelen worden aangeschaft en de schoolkeukens ingericht. De verbeteringen komen met name de ca. 220 jongens en meisjes ten goede. Het feit dat de leerkrachten nu ook goede woongelegenheid in de gemeenschappen zelf krijgen betekent ook dat zij meer betrokken raken bij de gemeenschappen.

Erkenning vanuit o.a. de overheid
Het CTSProject is succesvol. Haar werkwijze wordt erkend. Dit blijkt o.a. uit het officiële bezoek aan het ITFC/CTSProject door president Kufour in oktober 2006.

De Nederlandse ambassade in Ghana heeft onlangs een vrachtwagen vol schoolmeubilair en onderwijsmaterialen aan het CTSProject gedoneerd. Een organisatie uit Noorwegen doneerde eveneens een bedrag voor de verdere uitbouw van het CTSProject.

Mede dankzij de inzet van ITFG en CTSP wordt momenteel ook een gezondheidspost in Dipale gerealiseerd door het Ministerie van Gezondheid.

Het ITFC heeft bovendien een begin gemaakt met het verbouwen van biologische maïsvelden, mede bestemd voor de CTSP-schoolmaaltijden.

In de campagne van de vastenactie in het dekenaat Gemert staat het “Children tot School Project” centraal. In samenwerking met BIS, SOL en MOV-groepenworden allerlei activiteiten georganiseerd. De informatieavond (21 november 2007) en de openingsviering (9 januari 2008) zijn vertrouwd. Daarnaast zullen er een aantal Ghana-lezingen gehouden worden (Ghana mozaïek). Ook zal er een Ghana-inleefatelier komen voor alle kinderen van de basisscholen.

Veel mensen zijn zo (opnieuw) betrokken geraakt bij ontwikkelingen in Ghana. Ook in het voorjaar 2008 zal er stevig aandacht zijn voor het CTSProject.

BIS wil graag met een nieuw dekenaat (of met enkele parochies) het CTSProject vanaf 2008 nog enkele jaren blijven steunen. Samen kunnen we werken aan een educatieve en aantrekkelijke invulling rondom het CTSProject, Ghana en Fair trade. Wie doet mee?

Verdere informatie

www.ganaGhana.nl
Over het ITFC-mangoproject, over het Children To School Project (CTSP) in de dorpen Gushie en Dipale, alsook over de twee scholen Tunayilli en Tigla-Sogo-Tampia, kunt u via de website www.ganaGhana.nl de meest actuele informatie vinden. U vindt hier ook foto's, alsook activiteiten rond Ghana (lezingen, optreden, exposities ed).

[Ghana ] [ Nieuwsbrief ]
Via de email kunnen we u regelmatig berichten sturen over de ontwikkelingen in Ghana, u kunt zich gratis abonneren op deze nieuwsbrief door een email te sturen naar info@ganaGhana.nl met vermelding van uw naam en woonplaats.

Onderwijs
Doorheen het hele jaar kan voor groepen van het basisonderwijs en voortgezet onderwijs gastlessen verzorgd worden door BIS. Er zijn lespakketten, leskisten, kijkdozen e.d. beschikbaar. Een bescheiden uitwisseling van tekeningen, brieven en foto's met een CTSP-school is mogelijk.

Foto's
BIS heeft een groot aantal foto's (tot A-4 formaat) beschikbaar van het GTSProject. De foto's zijn tegen kostprijs beschikbaar.

Lezingen en presentaties
BIS heeft een powerpointpresentatie gemaakt rond het ITFC, de ontwikkelingen rondom fair trade (met nadruk op tropisch fruit bananen, mango's, ananas (en indien gewenst ook cacao) in relatie met het CTSProject. BIS organiseert ook regelmatig lezingen, o.a. de reeks Ghana Mozaïek.

Voor meer info kunt u ook kijken op:

Dekenaat Gemert: www.dekenaat-gemert.nl

SOL: www.solmortel.nl

Integrated Tamele Fruit Company (ITFC) www.itfcorganic.com

Agrofair, the better fruit company: www.agrofair.nl

Max Havelaar: www.maxhavelaar.nl

Solidaridad: www.solidaridad.nl

Mondiaal Platform Venlo www.mondiaalplatformvenlo.nl

Vastenaktie (Cordaid): www.vastenaktie.nl

Buro Internationale Solidariteit (BIS)  www.ganaGhana.nl

Scholenproject 2008

DE LESPAKKETTEN ZIJN ZÓ OPGEBOUWD:

*  Dvd (of video)
*  Losse handleiding voor groep 1-3, 4-5, 6-8 (met werkbladen) bestaande uit:
* vijf stappen van elk 1 uur voor de midden- en bovenbouw
* vier stappen van 1 uur voor de onderbouw
*  Cd met liedjes die bij het lesmateriaal horen
*  Poster waarop de kinderen het project langzaam zelf vorm geven
*  Suggesties voor een gezamenlijke start, (Paas) viering en inzamelingsactie

Lespakket Ghana:  OP EIGEN BENEN IN GHANA

De leerlingen maken via dit lespakket kennis met Ghana, en in het bijzonder met drie kinderen: Kofi (15 jaar), de 12-jarige Akos en Jessey (10 jaar). Net als andere kinderen leren zij hoe ze op eigen benen kunnen staan. Maar dat valt niet altijd mee. Want in de dorpen waar zij wonen ontbreken soms de meest noodzakelijke basisvoorwaarden: onderwijs, schoon water en werk. Vastenaktie werkt er hard aan dat ook deze kinderen (en hun familie) zoveel mogelijk op eigen benen kunnen staan.

Kofi woont niet meer thuis. Hij woont samen met zijn zusje in Nkwanta en staat al behoorlijk op eigen benen. Hij zit op de middelbare school en wil graag verder studeren. Akos gaat ook naar school en dat is in Ghana best bijzonder voor een meisje, ledere dag gaat ze in de rivier water halen. Jessey woont in Ahundwo. Daar is met steun van Vastenaktie net een nieuwe waterpomp. Jessey is daar erg blij mee, want dan wordt ze niet zo snel meer ziek.

Op de dvd komen Kofi, Akos en Jessey en hun familie uitgebreid in beeld.

In de onderbouw maken de leerlingen kennis met Moshi, een nieuwsgierig Ghanees aapje.

Voor dekenaat Gemert hebben de gezamenlijke werkgroepen een boek samengesteld,
de rest van de thema's en teksten volgen hier

Hoofdthema:  “Groeien naar elkaar”

Subthema's:

1e zondag:   Niet van brood alleen
2e zondag:   Een nieuwe weg
3e zondag:   Putten uit de bron
4e zondag:   Ogen openen
5e zondag:   Sta op
6e zondag:   Binnengaan
7e zondag:   Een nieuw begin

INLEIDING OP HET THEMA

  De vastenactie van het dekenaat Gemert richt zich in 2008 op het land Ghana en in het bijzonder op het Savelugu Nanton district in het noorden van Ghana. Maar het vastenproject richt zich ook op ons westerlingen. Wat kunnen wij voor de mensen in Ghana betekenen en wat kan de vastentijd voor onszelf betekenen? Tweehonderd jaar geleden is de slavernij afgeschaft. Dat is merkbaar in o.a. Ghana. Maar mogelijk is persoonlijke slavernij nog steeds merkbaar, overal op de wereld. En daar zou ook verandering in moeten komen. De mensen in Ghana willen zich inzetten voor een betere toekomst, voor ontwikkeling, voor groei, materieel en geestelijk. Daarbij hebben ze onze hulp hard nodig. Doordat wij hen groeimogelijkheden aanreiken, kunnen wij zelf ook groeien. Dit liturgieboek wil ons daarbij helpen. Willen wij de vastentijd tot een zinvol einde brengen dan kunnen we dat niet alleen. Elk weekend bieden we een thema aan, dat ons helpt op de weg, die wij in de vastentijd gaan. Het hoofdthema van de vastenactie van dit jaar, tevens de titel van dit boek, is "Groeien naar elkaar..." Wanneer het ons lukt echt zinvol bezig te zijn en te werken aan onszelf dan groeien we als mens en als gemeenschap. We reiken de mensen in Ghana hulpmiddelen aan, middelen voor de landbouw, voor ontwikkeling, voor scholen, voor bewustwording, voor eerlijke handel. Daarmee kunnen zij ook groeien. Wanneer die groei, daar en hier merkbaar is, wanneer we merken dat we voor elkaar bezig zijn geweest, wanneer we merken dat we elkaar echt geholpen hebben, dan zijn we naar elkaar toe gegroeid. Dan gaan we ook merken dat we zelfs in onze eigen omgeving meer oog voor elkaar, voor onze naasten hebben gekregen. Dat is ook groeien naar elkaar. En dat is dan niet voor niets het gekozen thema van dit jaar. We hopen en wensen dat we dan met Pasen terecht trots kunnen terugkijken op de afgelopen veertigdagentijd. Maar we hopen tevens dat die groei door blijft gaan tot in lengte van jaren.

1e zondag:  Niet van brood alleen  (Gen., 2, 7-9; 3, 1-7 en Mt, 4, 1-11)

De vastentijd vraagt ons om na te denken over ons leven van alledag.

Vaak worden we in verleiding gebracht om uitsluitend bezig te zijn met materiële zaken. Daarbij denken we dan mogelijk dat die zaken ons tot tevredenheid stemmen. Daarmee denken we dan de wereld te kunnen veroveren. De lezing van vandaag laat zien dat het uiteindelijk tot niets leidt. Adam en Eva lieten zich verleiden. Daarmee bereik je je doel niet. De mensen in Ghana strijden voor een nieuwe weg, een nieuwe toekomst. Zij hebben daarvoor materiële middelen nodig, zoals landbouw, handel en scholing. Maar ook zij zullen zich bewust moeten zijn van hun opdracht om ook als mens geestelijk te groeien en te strijden voor rechtvaardigheid. Je kunt niet leven van alleen het materiële, van brood alleen.

2e zondag: Een nieuwe weg  (Gen., 12, 1-41, en Mt, 17, 1-9)
God roept Abraham op om alles achter te laten en een nieuwe weg in te slaan. Dat is een moeilijke vraag, die hem gesteld wordt. Wat moetje doen? Je oude gewoonten en zekerheden achterlaten? In het evangelie laat God ons zien wat ons doel kan zijn, hoever je zou kunnen komen. Hij laat een gedaanteverandering zien. Wanneer wij een echte gedaanteverandering willen ondergaan, zullen we de berg van onszelf, van onze vaste gewoonten moeten afgaan, alles achter ons laten en een nieuwe weg moeten inslaan. Dat is de oproep aan Abraham, dat is ook de oproep aan ons allemaal. Dat is ook de oproep aan de mensen in Ghana. Zij kunnen, met onze hulp, een nieuwe weg inslaan naar een betere toekomst. Verbeter de wereld, begin bij jezelf. Sla een nieuwe weg in, de opdracht van vandaag.

3e zondag: Putten uit de bron   (Ex., 17, 3-7 en Joh., 4, 5-42, 19b-26, 39a, 40-42)
Iemand kan je geweldig inspireren. Je wordt gegrepen door zijn woord en voorbeeld. Daarmee drink je letterlijk uit zijn bron van inspiratie. God maakt duidelijk aan de Samaritaanse vrouw, zoals we horen in de lezing, dat er meer is dan gewoon water, dat water van God een inspiratie kan zijn tot nieuw, ander leven. Dan is water een bron van eeuwig leven. Dat is ook de bron die de mensen in Ghana zoeken. Ook zij zoeken naar inspiratie, naar hulp, naar bemoediging. Zij zoeken naar een bron, waaruit ze kunnen putten. Laten ook wij een bron vinden om uit te putten.

4e zondag: Ogen openen   (1 Sam., 16, 1b, 6-7, 10-13a en Joh., 9, 1-49 of 1, 6-9, 13-17, 34-38)
Je kijkt om je heen, je hoort mensen aan, maar snap je dan de ander ook? Heb je oog voor de noden om je heen of ben je ziende blind? Dat verhaal horen we vandaag heel duidelijk. Iemand die blind was werd ziende gemaakt door God.

Gaat het om dit wonder of zit er een andere boodschap achter? Natuurlijk is dat het geval. Het gaat er om dat je de noden echt ziet en dat je je eigen tekortkomingen kunt aanduiden. Dan weet je wat je moet veranderen en dan gaan je ogen open. Dan snap je het. De mensen in Ghana begrijpen ook wat hen te doen staat. Ook zij hebben de oproep begrepen de ogen te openen. Laat dat de boodschap zijn voor ons, vandaag: ogen openen.

5e zondag: Sta op    (Ez., 37, 12-14 en Joh., 11, 1-45 of 3-7, 17, 20-27, 33b-45)

In de lezing van vandaag horen we het verhaal van de dood van Lazarus. Jezus wekte hem uit de doden. Hij geloofde in Lazarus. Hij was niet echt dood. Zijn geloof leefde wel degelijk. Jezus ging naar een plaats, waar nog graven moesten worden geopend en waar mensen zijn boodschap moesten gaan begrijpen. Wanneer je de boodschap van Jezus echt begrijpt, dan pas kun je opstaan. Dan pas gaat je hart open en weet je welke weg je moet gaan. Ook de mensen in Ghana begrijpen dat je moet geloven in een betere wereld, maar wel een betere wereld die je zelf hebt mogelijk gemaakt. Om een betere wereld mogelijk te maken zul je moeten opstaan en tot actie overgaan. Laten wij zelf opstaan, laten wij uit ons eigen graf komen en werk maken van een andere wereld, van een andere ik.

6e zondag: Binnengaan    Palmzondag 

Vandaag is het Palmzondag. We herdenken dat Jezus zijn intocht in Jeruzalem had. Was het een zegetocht, een overwinning? Kwam hij met een goed gevoel in de stad binnen? Hij wist immers wat er zou gaan volgen. Toch moet je, om een overwinning te kunnen behalen, een onzekere toekomst durven binnen te gaan. Je weet waarvoor je vecht. Je weet wat het waard is om voor te strijden. Ook de mensen in Ghana weten waarvoor ze vechten en waarvoor ze werken. De toekomst heb je zelf in handen en daar zul je wat van moeten maken. Daarvoor moet je moed en durf tonen. Dan kun je met een gerust geweten de nieuwe wereld binnengaan.

7e zondag:  Een nieuw begin   Pasen

De tijd van bezinning is voorbij. We hebben gewerkt aan het verbeteren van onszelf. Nu is het de tijd om te oogsten, om te kijken wat we bereikt hebben. Is er voldoende basis gelegd voor een betere toekomst, een betere wereld, een verandering aan onszelf? Is er hulp geboden aan de mensen in Ghana? Kunnen zij, met onze hulp, bouwen aan een betere, nieuwe toekomst? Wanneer dat zo is, dan kunnen wij, net als Jezus, uit ons eigen graf opstaan en kunnen wij een nieuw begin maken. Dan heeft de vastentijd zijn nut bewezen.

Eerste zondag    “Niet van brood alleen”

Inleiding
De vastentijd vraagt ons om na te denken over ons leven van alle dag. Vaak worden we in verleiding gebracht om uitsluitend bezig te zijn met materiële zaken. Daarbij denken we dan mogelijk dat die zaken ons tot tevredenheid stemmen. Daarmee denken we dan de wereld te kunnen veroveren. De lezing van vandaag laat zien dat het uiteindelijk tot niets leidt. Adam en Eva lieten zich verleiden. Daarmee bereik je je doel niet. De mensen in Ghana strijden voor een nieuwe weg, een nieuwe toekomst. Zij hebben daarvoor materiële middelen nodig, zoals landbouw, handel en scholing. Maar ook zij zullen zich bewust moeten zijn van hun opdracht om ook als mens geestelijk te groeien en te strijden voor rechtvaardigheid. Je kunt niet leven van alleen het materiële, van brood alleen.

Openingsgebed

God, die ons tot leven hebt geroepen, verlicht ons hart,  
opdat wij een leven leiden dat beantwoordt aan Uw verwachtingen.  
Zegen deze veertig dagen op weg naar Pasen,  
als een heilzame gelegenheid, tot herziening van onze levensstijl,  
tot navolging van Jezus, Uw zoon die onze leidsman ten leven is.  
Door alle eeuwen der eeuwen.  Amen.

Voorbede

Bidden wij tot God, om levenswijsheid op onze weg naar morgen;  
Voor allen die de naam van Jezus belijden: dat de veertig dagen op weg naar Pasen vruchtbare dagen voor hen zullen zijn,  
dagen van loutering en heroriëntatie,
van weten waarvoor je leeft en waar naartoe. Laat ons bidden…
Voor jongeren op weg naar volwassenheid: dat zij durven kiezen voor wat hun leven inhoud zal geven; Voor ouderen:dat zij hun leven durven te herzien
en, daar waar nodig, bij te stellen, om bewustwording ten goede.  Laat ons bidden…
Voor de sociale noodgebieden waar onze vastenactie in 2008 onze warme aandacht voor vraagt: dat die aandacht inderdaad gewekt wordt
en de uitvoer van welzijnsprojecten vruchtbaar mag zijn Laat ons bidden…
Bidden wij  voor onze geloofsgemeenschap: 
om de zegen van God die ooit uit liefde met ons begonnen is; voor de kinderen die pas gedoopt zijn, voor onze aanstaande bruidsparen, bidden wij voor allen die ziek zijn, dat zij de moed niet verliezen en zich gesteund weten door ons medeleven. En voor hen die gestorven zijn, dat wij hen met eerbied en respect blijven gedenken. Dat hun namen in ons hart bewaard mogen blijven. Laat ons bidden…
Goede god, Vervul ons met levenswijsheid, die bijdraagt tot veler persoonlijk welzijn en tot wereldwijde gerechtigheid en vrede.  Amen.  

Slotgedachte:  Leven is meer dan brood alleen!

Als wij mensen elkaar een hand zouden geven en niet langer leven als ieder voor zich, dan ontstaat er nieuw leven. Als wij van ons eiland zouden wegtrekken en gaan naar wie brood hard nodig hebben, dan ontstaat er een nieuw land van wij-mensen-samen. Als wij mensen onszelf niet langer doof houden voor elkaar, maar luisteren voor wat er leeft, dan ontstaat er een nieuwe band die ons levenskracht geeft.
Op zoveel plaatsen, ver weg en heel dichtbij, verlangen mensen intens naar leven. Op zoveel plaatsen hopen mensen op mensen
die zien en horen met hun hart. Op zoveel plaatsen, ver weg en heel dichtbij, verlangen mensen naar een woord van begrip, een klein beetje liefde, naar een arm om hun schouder. Mensen zoeken leven dat leefbaar is, want leven is liefde en liefde is breken en delen van het jouwe. Als wij zo leven met en voor elkaar kunnen wij God zien.

Slotgebed

Goede God, U laat ons delen in het leven van uw Zoon en nodigt ons uit om anderen te laten delen in onze overvloed. Blijf ons aansporen, zo bidden wij, om uw liefde en barmhartigheid zichtbaar te maken in onze wereld, in navolging van Jezus, uw Zoon en onze Heer.  Amen.

Tweede zondag     “Een nieuwe weg”

Inleiding

God roept Abraham op om alles achter te laten en een nieuwe weg in te slaan. Dat is een moeilijke vraag, die hem gesteld wordt. Wat moet je doen? Je oude gewoonten en zekerheden achterlaten? In het Evangelie laat God ons zien wat ons doel kan zijn, hoever je zou kunnen komen. Hij laat een gedaanteverandering zien. Wanneer wij een echte gedaanteverandering willen ondergaan, zullen wij de berg van onszelf, van onze vaste gewoonte moeten afgaan, alles achter ons laten en een nieuwe weg moeten inslaan. Dat is de oproep van Abraham, dat is ook de oproep aan ons allemaal. Dat is ook de oproep aan de mensen in Ghana. Zij kunnen, met onze hulp, een nieuwe weg inslaan naar een betere toekomst. Verbeter de wereld, begin bij jezelf. Sla een nieuwe weg in, de opdracht van vandaag.

Openingsgebed

God vroeg Jezus een nieuwe weg in te slaan. Jezus bleef Uw bevrijdende boodschap verkondigen. God wees hier in dit uur van ons samenzijn aanwezig. Laat ons nieuwe wegen zien. Nieuwe wegen, die ons uitdagen, onze gedaante zo te veranderen, dat wij deze nieuwe wegen ook in durven gaan. Vervul ons van Uw vrede, bemoedig ons en maak ons sterk om voort te zetten wat Jezus onder ons begonnen is. Geef ons inzicht, kracht en moed om ook de mensen in Ghana op weg te helpen naar een betere toekomst.  Amen.

Voorbede

God heeft de wereld lief. Hij wil ons zijn liefde en zorg zichtbaar maken door Jezus. Wij bidden dat ook wij gevoelig blijven voor Uw oproep om nieuwe wegen in te slaan. De roepstem van onze medemensen in wie God tot ons spreekt. Wij vragen, help ons Heer om niet altijd op de oude weg voort te gaan, maar te zoeken naar nieuwe wegen, wegen die ons leiden naar onze medemensen. Laat ons bidden…

Wij bidden voor de mensen, die de weg zijn kwijt geraakt, door honger, oorlog, geweld, onderdrukking en mensonwaardige leefomstandigheden. Geef hen Heer, op hun donkere wegen lichtpuntjes, waardoor zij de richting naar de juiste weg weten te vinden. Help ons Heer, om iets te betekenen voor de mensen in Ghana bij het zoeken naar de weg die U voor ons hebt bereid. Laat ons bidden…

Wij bidden voor de regeringsleiders en politici, geef hen het inzicht om de structuren in het voordeel van de derde-wereldlanden bij te stellen. Geef hen de kracht en de mogelijkheden om nieuwe wegen te zoeken, ruimte te geven aan hulpverleners, om samen met de mensen in die derde-wereld, te zoeken naar het juiste pad. Laat ons bidden…

Wij bidden voor onze eigen parochiegemeenschap, voor de intenties die ons zijn aangereikt, voor de zieken, om liefdevolle handen die hen verzorgen; voor de kinderen die gedoopt zijn, om toekomst en geluk op hun nog prille levensweg; voor hen die gaan trouwen, om duurzame liefde en trouw. Wij gedenken hen die door de dood van ons gescheiden zijn, dat zij na het bewandelen van hun levensweg mogen leven in Gods eeuwig licht. Laat ons bidden…

Barmhartige God, Gij die van ons houdt als een vader en een moeder, verhoor ons gebed en leidt ons op de weg, vandaag, morgen en alle dagen van ons leven.  Amen.

Slotgebed

God, die ook ons roept weg te trekken uit onze veilige, besloten wereld, om onze blik te wenden op de mensen in Ghana, die weinig toekomst hebben. Geef dat wij onze blik niet van hen afwenden, maar dat wij die lange moeizame weg gaan naar Uw koninkrijk van vrede en gerechtigheid. Geef ons de moed en de kracht om op te breken, om als Abraham weg te trekken uit wat ons vertrouwd is, om die nieuwe weg te gaan waarop wij elkaar tot zegen zijn. Amen.

Derde zondag   “Putten uit de bron”

Inleiding

Iemand kan je geweldig inspireren. Je wordt gegrepen door zijn woord en voorbeeld. Daarmee drink je letterlijk uit zijn bron van inspiratie. God maakt duidelijk aan de Samaritaanse vrouw, zoals we horen in de lezing, dat er meer is dan gewoon water, dat water van God een inspiratie kan zijn tot nieuw, ander leven.  Dan is water een bron van eeuwig leven. Dat is ook de bron die de mensen in Ghana zoeken. Ook zij zoeken naar inspiratie, naar hulp, naar bemoediging. Zij zoeken naar een bron, waaruit ze kunnen putten. Laten ook wij een bron vinden om uit te putten.

Openingsgebed

God onze Vader, U heeft de wereld geschapen. U heeft de mens de opdracht gegeven goed te zorgen voor de schepping. Geef dat wij in deze veertig dagentijd meer oog krijgen voor de rijkdom van Uw schepping en voor onze opdracht daarin. Geef dat wij samen met de mensen in Ghana zorgen voor mens en natuur. Dat vragen wij U door Christus onze Heer. Amen.

Voorbede

God Vader, Gij hebt Abraham beloofd hem en zijn nakomelingen te zegenen. Waak ook over ons, opdat wij in al onze weelde, de ellende van de wereld, en in het bijzonder die van Ghana niet vergeten. Laat ons bidden ...
Wij bidden voor de machtshebbers in deze wereld,
dat zij zich realiseren dat ook deze mensen recht hebben op een menswaardig bestaan. Laat ons bidden ...
We bidden voor de armen en verdrukten ook in ons land,
dat ze de kracht krijgen om een goed bestaan op te bouwen, om als gelukkige mensen te leven. Laat ons bidden ...
We bidden ook voor de ontwikkelingswerkers,
dat ze op onze steun kunnen rekenen om hun werk te blijven doen. Laat ons bidden ...
Wij bidden voor onze eigen parochiegemeenschap,
voor de intenties die ons zijn aangereikt; voor de zieken, om liefdevolle handen die hen verzorgen; voor de kinderen die gedoopt zijn, om toekomst en geluk op hun nog prille levensweg; voor hen die gaan trouwen, om duurzame liefde en trouw. Wij gedenken hen die door de dood van ons gescheiden zijn, dat zij na het bewandelen van hun levensweg mogen leven in Gods eeuwig licht. Laat ons bidden …
Goede God, het geluk van alle mensen ligt U na aan het hart,
in dit vertrouwen leggen wij onze gebeden aan U voor. Mogen alle mensen Uw liefde ervaren, maar speciaal de mensen in Ghana, voor wie deze vastenactie is bedoeld. Dit vragen wij U door Christus onze Heer. Amen.

Slotgebed

God, zoals U Abraham op de proef gesteld hebt, zo stelt U ook ons op de proef. Wij moeten blijven luisteren, maar meer nog, doen. Onze aarde is ook hun moeder aarde, waar wij heel zorgvuldig mee om moeten gaan, maar wij westerse mensen nemen te veel. Help ons, geef ons moed om te delen, vanuit onze weelde, onze kennis en onze overvloed, zodat het leven ook voor de mensen in Ghana een waardig leven mag zijn.  Amen.

Vierde zondag   “Ogen openen”

Inleiding

Je kijkt om je heen, je hoort mensen aan, maar snap je dan de ander ook? Heb je oog voor de noden om je heen of ben je ziende blind? Dat verhaal horen we vandaag heel duidelijk. Iemand die blind was werd ziende gemaakt door God. Gaat het om dit wonder of zit er een andere boodschap achter? Natuurlijk is dat het geval. Het gaat er om dat je de noden echt ziet en dat je je eigen tekortkomingen kunt aanduiden. Dan weet je wat je moet veranderen en dan gaan je ogen open. Dan snap je het. De mensen in Ghana begrijpen ook wat hen te doen staat. Ook zij hebben de oproep begrepen de ogen te openen. Laat dat de boodschap zijn voor ons, vandaag: ogen openen.  

Openingsgebed

God, Vader, wij danken U, dat U in de persoon van Jezus onze ogen hebt willen openen: Bevrijdt ons van onze kortzichtigheid, maak ons fijngevoelig in het omgaan met anderen, doe ons inzien dat onze opvattingen en overtuigingen beperkt zijn en aanvulling behoeven, open onze ogen voor de situatie van onze medemens in het noorden van Ghana. Dit vragen wij in naam van Jezus die de ogen van blinden opent, die het licht is van de wereld voor altijd.  Amen.

Voorbede

God, Vader, wij bidden U vandaag voor de kinderen in Noord-Ghana, dat zij mede door onze hulp in staat mogen zijn een goede scholing te ontvangen en daardoor een menswaardiger bestaan op te bouwen. Laat ons bidden...
God, Vader, wij bidden voor alle volwassenen in Noord-Ghana,
dat zij met onze hulp een goede afzetmogelijkheid van hun producten mogen vinden. En dat er steeds meer mensen bewust eerlijke producten gaan kopen. Laat ons bidden...
God, Vader,
wij bidden voor ons zelf, die zich zo gemakkelijk neerleggen bij bestaande situaties en die zich machteloos voelen tegenover grootmachten en gevestigde structuren. Open ook ons de ogen, zodat wij zien wat wij voor een betere wereld kunnen doen. Laat ons bidden...
Wij bidden voor onze eigen parochiegemeenschap, voor de intenties die ons zijn aangereikt; voor de zieken, om liefdevolle handen die hen verzorgen; voor de kinderen die gedoopt zijn, om toekomst en geluk op hun nog prille levensweg; voor hen die gaan trouwen, om duurzame liefde en trouw. Wij gedenken hen die door de dood van ons gescheiden zijn, dat zij na het bewandelen van hun levensweg mogen leven in Gods eeuwig licht. Laat ons bidden …
God, Vader, maak ons mild en wijs, maak ons kritisch en strijdvaardig, dat wij ondersteunen wat goed is en aan de kaak durven stellen wat geen toekomst heeft naar het voorbeeld van Jezus, onze Heer, onze broeder.  Amen.

Slotgebed

God, Vader van alle mensen, Gij hebt ons Uw woord gegeven en Uw gaven met ons gedeeld. Dat wij vernieuwde woorden mogen spreken. Dat wij van onze gaven mogen delen met allen die het nodig hebben. Dat wij uit onze besloten gemeenschappen mogen opstaan en dat onze ogen open gaan voor de mensen in Noord-Ghana. Dat wij met hen optrekken, vooral in deze veertig dagentijd. Dat vragen wij U, door Christus onze Heer.  Amen.

Gebed om te zien

Heer onze God, neem bij mij weg wat mij verhindert U te zien. U te zien In de glimlach van een kind In de bloei van een bloem In de kleur van een boom. Neem bij mij weg Wat mij verhindert U te zien In de warmte van een vriend In de trouw van een mens In de zorg om mij heen. Open mijn ogen, Opdat ik U meer en meer Mag zien. Dicht om mij heen.

Vijfde zondag   “Sta op”

Inleiding

In de lezing van vandaag horen we het verhaal van de dood van Lazarus. Jezus wekte hem uit de doden. Hij geloofde in Lazarus. Hij was niet echt dood. Zijn geloof leefde wel degelijk. Jezus ging naar een plaats, waar nog graven moesten worden geopend en waar mensen zijn boodschap moesten gaan begrijpen. Wanneer je de boodschap van Jezus echt begrijpt, dan pas kun je opstaan. Dan pas gaat je hart open en weet je welke weg je moet gaan. Ook de mensen in Ghana begrijpen dat je moet geloven in een betere wereld, maar wel een betere wereld die je zelf hebt mogelijk gemaakt. Om een betere wereld mogelijk te maken zul je moeten opstaan en tot actie overgaan. Laten wij zelf opstaan, laten wij uit ons eigen graf komen en werk maken van een andere wereld, van een andere ik.  

Openingsgebed

God van alle leven, U hebt ons de aarde in handen gegeven om deze leefbaar te maken. Maar op vele plaatsen doen wij woestijnen ontstaan, dorheid en onvruchtbaarheid. God van alle leven, wij bidden u, geef ons de kracht onze handen uit de mouwen te steken naar U en naar onze medemensen, zodat wij naar elkaar toe te groeien. U leert ons vandaag dat we moeten opstaan om aan een betere wereld te kunnen bouwen. Daarvoor vragen wij uw hulp, vandaag en alle dagen. Amen.

Voorbede

Laat ons bidden tot God, de Vader van alle mensen: voor alle mensen die in deze tijd van weelde bijna uitsluitend bedacht zijn op hun eigen hachje; dat zij niet verblind worden en geïsoleerd raken, maar opstaan en een nieuwe start maken. Laat ons bidden...
voor alle mensen die overdreven waarde toekennen aan eten en drinken,
aan woning en kleding, dat zij zich niet blindstaren op de buitenkant, maar nieuwe wegen vinden naar binnen, vanwaar zij de groei naar de medemens en groei in zichzelf kunnen vinden. Laat ons bidden...
voor ons allen, dat wij aandacht hebben voor de mensen in Ghana en meeleven met hun noden, dat wij opstaan en hen wegen van hulp aanbieden.
Laat ons bidden...
voor alle mensen uit onze eigen omgeving, die ziek zijn, of alleen, die voornemens zijn te trouwen of die gestorven zijn, in het bijzonder voor ....  
Laat ons bidden...
God, Vader van alle mensen, maak ons weer gelovig, doe ons opstaan om anderen te helpen, juist zij die onze hulp zo hard nodig hebben. Laat ons groeien in ons zelf en naar elkaar.
Help ons daarbij vandaag en alle dagen.  Amen.  

Slotgebed

God van alle leven, Wij kunnen hier niet vandaan gaan zonder een teken van hoop. Wij kunnen hier niet vandaan gaan zonder de mensen in Ghana in ons hart te sluiten. God, maak ons hart ruim en wees ons weer een uitdagende gids, blijf ons aanzetten tot daadwerkelijke hulp. Doe ons keer op keer opstaan. God, ga weer met ons op weg en begeleid ons met Uw zegen. Amen.

Zesde zondag    “Binnengaan”

Palmzondag  

Vandaag is het Palmzondag. We herdenken dat Jezus zijn intocht in Jeruzalem had. Was het een zegetocht, een overwinning? Kwam hij met een goed gevoel in de stad binnen? Hij wist immers wat er zou gaan volgen. Toch moet je, om een overwinning te kunnen behalen, een onzekere toekomst durven binnen te gaan. Je weet waarvoor je vecht. Je weet wat het waard is om voor te strijden. Ook de mensen in Ghana weten waarvoor ze vechten en waarvoor ze werken. De toekomst heb je zelf in handen en daar zul je wat van moeten maken. Daarvoor moet je moed en durf tonen. Dan kun je met een gerust geweten de nieuwe wereld binnengaan.

Openingsgebed

Vader, uit het voorbeeld van Jezus van Nazareth, putten wij kracht en doorzettingsvermogen. In Zijn voetspoor willen we Jeruzalem binnengaan, op zoek naar eeuwig leven. Geef dat we rust mogen vinden die elke gelatenheid overstijgt, een kalmte die een teken wordt van het verzet tegen geweld en uitbuiting. Geef ons innerlijke sterkte, harmonie en standvastigheid om Jezus’ weg te gaan, dwars door het onmogelijke heen.  Amen.

Palmwijding

Je kost helemaal niets, wij krijgen jou elk jaar opnieuw op deze zondag. Ofschoon alles duurder wordt, jij doet er niet aan mee. Maar toch, waardeloos ben je niet... Deze zondag is naar jou genoemd: Palmzondag.
En eigenlijk doe jij heel veel.
Jij roept in ons verhalen op: Jezus die naar Jeruzalem ging, zes dagen voor zijn lijden; de duif uit het verhaal van Noach die 's avonds terugkwam met een takje in haar bek, teken dat het water zakte en de redding nabij was. Jij leert ons vooruitkijken naar de vreugde van Witte Donderdag, naar de droefheid van Goede Vrijdag, naar de rouw van Stille Zaterdag.
Als ik jou vasthoud, heb ik als het ware de Hoop in mijn handen.
Hoop kost niets, hoop word je gegeven. Het takje is maar klein, maar het helpt om door Goede Vrijdag heen te komen. Het is een teken van Pasen, ons nu al gegeven. Gezegend ben je, jij die dit takje in je hand houdt.

Voorbede

Jezus heeft ons een voorbeeld gegeven van dienstbaarheid tot het uiterste.
Laat ons daarom bidden:
om de gezindheid van Jezus voor zijn kerk hier op aarde: dat wij Jezus' voorbeeld navolgen in eenvoud en dienstbetoon aan de mensen; laat ons bidden...
om de gezindheid van Jezus voor allen die de volken besturen:
dat zij de belangen behartigen van vooral de kleinen en de armen, om daardoor in een betere wereld binnen te gaan; laat ons bidden...
om de gezindheid van Jezus voor allen die hier samen zijn:
dat wij Jezus mogen navolgen en dat wij ons bekommeren om elkaar en met name ook om hen die in deze veertigdagentijd een beroep op ons doen, in het bijzonder de mensen in Ghana; laat ons bidden...
Wij bidden voor onze eigen parochiegemeenschap, voor de intenties die ons zijn aangereikt…
voor de zieken….  om liefdevolle handen die hen verzorgen.
voor de kinderen die gedoopt zijn, om toekomst en geluk op hun nog prille levensweg.
voor hen die gaan trouwen,… om duurzame liefde en trouw.
Wij gedenken hen die door de dood van ons gescheiden zijn….
dat zij na het bewandelen van hun levensweg mogen leven in Gods eeuwig licht.
Laat ons bidden …
God, uw Zoon wordt bejubeld en verguisd, geprezen en ter dood gebracht Geef ons, die vandaag met de palmtak in onze hand Jezus bejubelen, de kracht en de gezindheid van Jezus om zijn levensweg na te volgen en die te gaan ten einde toe. Amen.

Bezinningstekst

“Hosanna! Gezegend is Hij die komt in de naam van de Heer!” Graag zou ik op dezelfde manier willen juichen, wanneer ik Jezus mag ontmoeten in de vriendschap en de zorg van medemensen. Maar meestal is mijn geloof daar veel te klein voor. Geef mij daarom een nieuw hart, dat al zijn hoop op U durft stellen en dat er op vertrouwt dat U mij ten diepste gelukkig kunt maken. Want alleen dan kan ik ook mijn leven geven voor anderen en hen in Uw naam liefdevol nabij zijn.

Slotgebed

Kom haastig, Heer, om te bevrijden, leid ons dit uur tot ommekeer. Doe ons voortaan op ezels rijden en zie met vreugde op ons neer. Voer ons uw stad van vrede binnen, een wereld zonder oorlogswaan, waar wij ons met elkaar bezinnen op ieders rechten van bestaan. Dat vragen wij U, uit Jezus’ naam.  Amen.

Pasen   “Een nieuw begin”

Inleiding

De tijd van bezinning is voorbij. We hebben gewerkt aan het verbeteren van onszelf. Nu is het de tijd om te oogsten, om te kijken wat we bereikt hebben. Is er voldoende basis gelegd voor een betere toekomst, een betere wereld, een verandering aan onszelf? Is er hulp geboden aan de mensen in Ghana? Kunnen zij, met onze hulp, bouwen aan een betere, nieuwe toekomst? Wanneer dat zo is, dan kunnen wij, net als Jezus, uit ons eigen graf opstaan en kunnen wij een nieuw begin maken. Dan heeft de vastentijd zijn nut bewezen.

Openingsgebed

God onze Vader, Vaak tasten wij in het duister als we een levensweg zoeken. Wij vragen U om vandaag op het feest van Uw verrijzenis ons het licht te geven, de hoop en de kans op een nieuwe start. Wij vragen Uw licht eveneens voor de mensen in Ghana, voor wie wij in deze vastentijd bijzondere aandacht hebben gehad. Open onze en hun ogen voor het licht dat U mogelijk hebt gemaakt. Dat vragen wij U in Jezus’ naam.  Amen.

Voorbede

Laten wij bidden tot God, de verrezen Heer, Vader van alle leven: dat wij mogen leren ons leven met anderen te delen, om zo samen tot volheid van leven te komen in de geest van Gods verrijzenis. Laat ons bidden...
dat de armen en onderdrukten in onze wereld deel mogen krijgen aan het volwaardige menselijke bestaan, waar zij recht op hebben, dat er een verrijzenis is voor de mensen in Ghana. Laat ons bidden...
dat alle mensen, die zich inzetten voor een leefbare wereld, kracht mogen putten uit het besef dat Jezus Zijn leven voor die wereld heeft gegeven, om zo een nieuw begin mogelijk te maken. Laat ons bidden...
Wij bidden op deze Paasdag voor onze parochiegemeenschap, voor de intenties die ons zijn aangereikt; voor de zieken, om liefdevolle handen die hen verzorgen; voor de kinderen die gedoopt zijn, om toekomst en geluk op hun nog prille levensweg; voor hen die gaan trouwen, om duurzame liefde en trouw. Wij gedenken hen die door de dood van ons gescheiden zijn, dat zij na het bewandelen van hun levensweg mogen leven in Gods eeuwig licht. Laat ons bidden …
God, onze Vader, Uw Zoon Jezus brak het brood en deelde de wijn als teken van het nieuwe leven; een leven vol van elkaar en vol van U. Leer ons onszelf te breken en te delen, om zo de wereld leefbaar te maken voor alle mensen. Dat vragen wij U door Christus, onze Heer.  Amen.

Slotgebed

God van alle mensen, geef ons een ruim hart om lief te hebben, geef ons een sterk hart om te strijden. Maak ons tot nieuwe mensen, scheppers van een nieuwe geschiedenis, nieuwe mensen, die geloven in een nieuw begin. Nieuwe mensen, grenzeloos liefhebbend, die zij aan zij met allen, hier en in Ghana hun brood en onderkomen delen en op weg gaan naar een nieuw begin. Dat vragen wij U, vandaag en alle dagen. Amen.